logo
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रमिक सूचना बैंक

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सम्पर्क

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

श्रमिक सूचना बैंक

 सिंहदरबार, काठमाडौँ

 

 

  फोन नम्बर : 01-4200477

  Email: info@pmep.gov.np

 

 

सुझाब दिनुहोस