logo
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रमिक सूचना बैंक

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कार्यान्वयनको कानुनी व्यवस्था

श्रमिक सूचना बैंक संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त कानूनी आधार तर्जुमा गर्नु आवश्यक रहेको । विशेषत: वैयक्तिक तथ्यांक संकलन, भण्डारण, विश्लेषण तथा प्रतिवेदनका यावत व्यवस्थापनका लागि श्रमिक सूचना बैंक (संचालन तथा व्यवस्थापन) को कार्यविधि सम्बन्धी कानूनी आधार समेत तर्जुमा अत्यावश्यक रहेको ।