logo
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रमिक सूचना बैंक

सिंहदरबार, काठमाडौँ

वैदेशिक रोजगारबाट फर्कि नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय पुरस्कार रद्द गरिएको सम्बन्धी सूचना