logo
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रमिक सूचना बैंक

सिंहदरबार, काठमाडौँ

विज्ञप्ति (जापानमा रोजगारीका लागि जाने सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको ।)