logo
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रमिक सूचना बैंक

सिंहदरबार, काठमाडौँ

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति (युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना -युवारुप को शुभारम्भ)