logo
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रमिक सूचना बैंक

सिंहदरबार, काठमाडौँ
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया २०७७।४।१३
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति (युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना -युवारुप को शुभारम्भ)
श्रमिक सूचना वैंकः प्रारम्भिक मस्यौदा