logo
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रमिक सूचना बैंक

सिंहदरबार, काठमाडौँ

मा.................................

  • मा.................................

मा.................................


मा.................................
माननीय मन्त्री

पद माननीय मन्त्री
बहाल मिति २०७३ कार्तिक २२